Учасникам

Вимоги до публікації:

1. Ви заповнюєте формуляр заявки на участь у конференції на сайті та прикріплюєте до неї доповідь.

2. Після рогляду заявки та доповіді до публікації, у разі проходження рецензування, ми направляємо вам повідомлення електронною поштою з інформацією про прийняття доповіді до участі в конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.

3. Після виходу збірки із друку, ми відправляємо вам ту кількість друкованих примірників, яку ви замовили. Кількість примірників не обмежена

Правила оформлення та подачі статей

До редакції приймаються тексти, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word.

Формат аркуша A4

Поля верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1,5 см

Основний шрифт Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів

Міжрядковий інтервал полуторний

Вирівнювання тексту за шириною

Автоматична розстановка переносів увімкнена

Абзацний відступ (новий рядок) 1 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки впроваджені в текст

Посилання на літературу у квадратних дужках [1, с. 2], список використаної літератури наприкінці

Загальний обсяг публікації від 3 до 20 сторінок

Стаття має бути ретельно відредагована та вичитана автором. При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України. На початку статті необхідно зазначати дані про автора та назву статті, назву секції відповідно до оголошеного переліку, який вказано у переліку тематичних напрямів роботи конференції. Назва секції по лівому краю. Назва доповіді по лівому краю (без крапки). ПІБ автора (авторів) напівжирним шрифтом нижче під назвою доповіді по лівому краю; ваш статус або посада та повна назва навчального закладу, в якому ви навчаєтесь, або місце роботи для осіб, які завершили навчання – нижче по лівому краю. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці доповіді в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Список використаної літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА:» через рядок від основного тексту.

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Петров_Заявка» чи «Petrov_Zayavka».

Зразок оформлення

Оплата

 

З метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих і поштових витрат авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі:

Оргвнесок за участь в конференції та паперова версія збірника з публікацією до 5 стор. (включно) 175,00 грн.

Оргвнесок за участь у конференції  та електронна версія збірника з публікацією до 5 стор. (включно) 100,00 грн.

Оргвнесок за участь в конференції та паперова і електронна версії збірника з публікацією до 5 стор. (включно) 225,00 грн.

Перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки (за сторінку) 35.00 грн

Отримання додаткових примірників збірників (за екземпляр) 90.00 грн

Отримання сертифікату учасника конференції 30.00 грн

Постійна знижка студентам та молодим вченим на суму оргвнеску 10%

Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок – текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література.

Кількість публікацій від одного автора не обмежується.

Реквізити оплати надсилаються на електронну пошту автора у разі прийняття публікації до друку.

Збірники матеріалів розсилаються авторам рекомендованими листами (Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяця після проведення конференції. В разі обрання експрес-доставки Нова Пошта (платником послуг перевезення є отримувач доставки) збірник буде доставлено службою експрес-доставки на обране отримувачем відділення.

На одного автора надсилається один авторський примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про авторів (заявці).

Примітки:

1. Якщо після надсилання повного пакету документів вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно, редакція електронною поштою повідомить вас про отримання та прийняття матеріалів;
2. Відповідальність за зміст та достовірність інформації (статей та тез доповідей) несуть автори;
3. Редакція не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання збірника тез конференції, внаслідок надання учасником неправильних даних та несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що трапилось з вини УДППЗ “Укрпошта”;
4. Якщо ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення наукової конференції не отримали збірник, зверніться, будь ласка, до Вашого відділення “Укрпошта”;
5. За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в контактах або на e-mail редакції.

Заявка на участь у конференції

Приклад сертифікату